6. การบริหารระบบแสดงความคิดเห็น (Reviews)

Image

แสดงความคิดเห็น (Review)

เมื่อลูกค้ารีวิว หรือติชมสินค้า ผู้ควบคุมระบบสามารถเข้าไปควบคุม ปิดการเผยแพร่ หรือ ลบทิ้งได้ตามต้องการ

ก่อนบริหารจัดการระบบแสดงความคิดเห็นหรือ Review โดยเข้าไปที่ แค็ตตาล็อก > ความคิดเห็น

โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปเพื่อเปิดปิดรีวิว ลบหรือแก้ไขรีวิวของสินค้าได้