4.2 รายละเอียดหน้าสินค้า (Part 2)

แทป คุณสมบัติ

คุณสมบัติ (Attributes) คือ การกำหนด คุณลักษณะ ของสินค้าใน หมวดหมู่สินค้านั้นๆ เหมือน Specification และ เพื่อนำมาเปรียบเทียบ เมื่อลูกค้าใช้ฟังก์ชั่นเปรียบเทียบ (Compare)
Image

แทป ตัวเลือก

สินค้ามากมายหลายชนิด มี Options ให้เลือกหลากหลาย เช่น สีของเสื้อยืด สีของรองเท้า กระเป๋า รวมไปถึงขนาดของเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ยิ่งไปกว่านั้น เสื้อแบบเดียวกัน แต่ต่างขนาด ต่างก็จำหน่ายคนละราคา ต่างๆเหล่านี้ สามารถมากำหนดได้ในแทป Options นี้
Image

แทป ส่วนลด

ส่วนลด การกำหนดส่วนลดเมื่อซื้อจำนวนมาก
สินค้าบางรายการ อาจมีนโยบายว่า ยิ่งซื้อมาก ยิ่งราคาถูกลง อย่างเช่น ราคาชิ้นเดียว 100 บาท แต่ถ้าซื้อ 10 ชิ้นขึ้นไป จะเหลือเพียง 90 บาท เป็นต้น

การกำหนดที่แทป ส่วนลด
 • ปริมาณ - กำหนดจำนวนเริ่มต้นที่ได้รับส่วนลด
 • ลำดับ - กำหนดลำดับการแสดง
 • ราคา - ราคาจำหน่ายในจำนวนนั้นๆ
 • วันที่เริ่ม - วันที่เริ่มต้น
 • วันที่ปิด - วันที่สิ้นสุด
 • เผยแพร่ - แสดงหรือไม่แสดง yes or no
 • ลบออก - นำออก

กำหนดเสร็จ กดปุ่ม Save

แทป ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ การกำหนด ราคาพิเศษ หรือ ราคาโปรโมชั่น

ตัวอย่าง เสื้อยืดรายการนี้ ราคาปกติ 310 บาท หรือ ไม่รวมภาษี 290 บาท จัดราคาโปรโมชั่นเหลือ ราคา 268 บาท หรือ ไม่รวมภาษี 250 บาท

การกำหนดที่แทป ราคาพิเศษ
 • ราคา - ระบุราคาพิเศษ (ยังไม่รวมภาษี)
 • วันที่เริ่ม - กำหนดวันเริ่มจำหน่าย
 • วันที่ปิด - กำหนดวันสิ้นสุด
 • เผยแพร่ - กำหนด Yes or No
 • ลบออก - นำออก ลบทิ้ง


กำหนดเสร็จ กดปุ่ม Save

แทป รูปภาพ (ภาพย่อย)

รูปภาพ การกำหนดภาพย่อยของสินค้า
ในบางครั้งสินค้าที่จำหน่าย อาจจะมีหลายสี ดังรูปรองเท้าตัวอย่าง มีสามสีคือ สีเขียว น้ำเงิน แดง โดยมีสีเขียวเป็นสีหลัก ส่วนสีรอง ให้นำมาใส่ภาพใน แทป Images
 • เพิ่ม - เพิ่มรูปภาพ
 • รูปภาพ - เลือกรูปภาพจากเครื่อง (ภาพควรมีขนาดไม่เกิน 800x800px สี่เหลี่ยมจตุรัส)
 • การเรียงลำดับ - กำหนดลำดับ
 • เผยแพร่ - ให้แสดงหรือไม่แสดง
 • ลบออก - นำออก

กำหนดเสร็จแล้ว กดปุ่ม Save