4.1 รายละเอียดหน้าสินค้า (Part 1)

การกรอกรายละเอียดของสินค้า

ให้ท่านคลิกเข้าไปดูตัวอย่างการกรอกรายละเอียดของสินค้าที่ชื่อ Canon EOS Digital Rebel
Image

แทป ทั่วไป

 • ชื่อ = ชื่อหมวด ระบุได้ทั้งไทย อังกฤษ
 • นามแฝง = นามอ้างอิงต่อฐานข้อมูล ระบุได้เฉพาะอังกฤษ
 • ชื่อหน้า = จะเป็นหัวเรื่องที่ปรากฎบนแทปของโปรแกรม Browser ที่ใช้งาน
 • หัวเรื่องหน้าเว็บ = จะเป็นชื่อสินค้า ในกรณีที่ต้องการตั้งให้ต่างจาก Name
 • Alt Image = จะเป็นคำอธิบายแทนที่รูปภาพในกรณีที่รูปภาพไม่ปรากฎ
 • รายละเอียดย่อ - คือ รายละเอียดสินค้าแบบสั้น ข้อความนี้จะแสดงด้านหน้าสินค้ารวม
 • รายละเอียด - จะเป็นข้อความแสดงรายละเอียด สามารถแสดงได้มากเท่าที่ต้องการ และแสดงด้านหน้าเดี่ยวของตัวสินค้านั้นๆ
Image

แทป ข้อมูล

 • SKU - รหัสสินค้า/บาร์โค๊ด
 • Manufacturer - โรงงานผู้ผลิต
 • รูปภาพ - ภาพสินค้า  (ภาพควรมีขนาดไม่เกิน 800x800px สี่เหลี่ยมจตุรัส)*
 • หมวดสินค้าหลัก - เลือกหมวดหลัก
 • Additional Categories - หมวดหลักอื่นเพิ่มเติม
 • ราคาทุน - ราคาทุน
 • ราคา - ราคาขาย
 • สอบถามราคา - ติดต่อขอราคาเป็นการส่วนตัว
 • ความยาว - ความยาว
 • ความกว้าง - ความกว้าง
 • ความสูง - ความสูง
 • หน่วยวัด - หน่วย
 • น้ำหนัก - น้ำหนัก
 • หน่วยน้ำหนัก - หน่วยน้ำหนัก
 • ภาษี - เลือกระบบภาษี
 • Minimum Quantity ปริมาณต่ำสุด - จำนวนต่ำในสต๊อก จุดสั่งซื้อ
 • Maximum Quantity ปริมาณสูงสุด - จำนวนสูงในสต๊อก
 • ดาวโหลด - สำหรับใส่ไฟล์ดาวโหลด
 • Require Shipping จะมีค่าขนส่ง - มีค่าขนส่งหรือไม่
 • Shipping Cost ค่าขนส่ง - ราคาค่าขนส่ง
 • Shipping Cost Geo Zones - ค่าขนส่งแปรผันตามพื้นที่
 • Related Products สินค้าแนะนำ - สินค้าแนะนำเพิ่มเติม
 • Relate product to category - แนะนำตามหมวด
 • Available date วันที่ได้รับสินค้า - มีจำหน่ายตั้งแต่วันที่
 • Featured - นำออกแสดงเด่นด้านหน้า
 • กลุ่มลูกค้า - กลุ่มลูกค้าที่เห็น
 • Product Cart Mode - เลือกการแสดงรถเข็น
 • Product Quote Mode - เลือกสินค้าที่สามารถขอใบเสนอราคาได้
 • Product Languages - เลือกให้สินค้าแสดงในหน้าภาษาใดบ้าง
 • Tags - เพิ่มแท็คให้กับสินค้า
 • เผยแพร่ - เปิดปิดการเผยแพร่สินค้าในหน้าเว็บไซต์

แทป สต๊อกสินค้า

 • ระบบบริหารสต๊อกสินค้า - เปิดใช้ระบบสต๊อก
 • แสดงจำนวนในสต๊อก - แสดงจำนวนในสต๊อก
 • เตือนปริมาณสต๊อก - เตือนเมื่อสินค้าขาด
 • ปริมาณขณะนี้ - จำนวนสินค้าปัจจุบัน
 • จำนวนเตือนขั้นต่ำ - แจ้งเตือนเมื่อจำนวนสินค้ามีต่ำกว่าจำนวนที่ระบุ
 • ตรวจสอบสต๊อก - ตั้งค่าให้สามารถสั่งซื้อสินค้าได้แม้จะไม่มีของ
 • สถานะหมดสต๊อก - เลือกแสดงข้อความเมื่อสินค้าขาด
 • กำหนดโดยค่าโกลบอล - เลือกที่จะใช้ระบบ Global มาควบคุมหรือ ต้องการควบคุมอิสระ