11. การใช้งานในส่วนของ Payment การชำระเงิน

เข้าไปยัง ปลั๊กอิน > การชำระเงิน

จะเจอหน้า การชำระเงิน

ในส่วนนี้เราให้ใช้งานได้ 2 แบบ คือ  
1. Paypal Standard
2. Offline Payment


1.Paypal Standard ชำระเงินผ่าน Paypal

ต้องทำการสมัครสมาชิกกับ Paypal.co.th ก่อน จะต้องทำ Email ที่สมัครไว้ ใส่ในข่อง Paypal Email
ใส่ข้อมูลในส่วน payment fee (Fix amount) หากต้องการใส่ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน  เป็นจำนวนเงิน เช่น 30 บาท/การชำระเงิน
ใส่ข้อมูลในส่วน payment fee (Percentage) หากต้องการใส่ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน เป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น 3%


2. Offline Payment  จะได้ทั้งแบบ Cash on Delivery  และ Bank Transfer

Title หัวข้อ : ใส่เป็น Cash on Delivery หรือ Bank Transfer ได้ตามต้องการ


 


การเพิ่ม Plugin Payment

สามารถดาวโหลดไฟล์ ได้จากที่นี่

เสร็จแล้วทำการแตกไฟล์ zip จะได้ไฟล์ แล้วทำการ Install ไฟล์ เข้าไปเพื่อเพิ่ม payment Plugin ที่ต้องการได้