12. การดูข้อมูลการสั่งซื้อ

การดูข้อมูลการสั่งซื้อ

ในส่วนของการสั่งซื้อสินค้า เมื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้าทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อย จะมีใบสั่งซื้อส่งไปที่อีเมลของเจ้าของร้านและจะมีข้อมูลใบสั่งซื้อเข้ามายังด้านหลังของระบบ โดยจะให้เข้ามาในส่วนของ ขาย > ใบสั่งซื้อ

บริหารใบสั่งซื้อ (Orders)

ในส่วนของ Orders เมื่อเข้ามาแล้วจะพบลิสต์รายชื่อของผู้สั่งซื้อ โดยแต่ละแถวจะมีข้อมูลดังนี้
 • ลูกค้า - ชื่อผู้สั่งซื้อ
 • สถานะใบสั่งซื้อ - สถานะของการสั่งซื้อ
 • ยอดรวม - ยอดเงินที่ต้องชำระ
 • วันที่ถูกสร้างขึ้น - วันที่สั่ง
 • วันที่ทำการแก้ไข - วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
 • เลขที่ใบส่งสินค้า - เลขที่ใบสั่งซื้อ
 • ID - เลขลำดับ
 • ดูใบสั่งซื้อ - การเข้าไปแก้ไขข้อมูลใบสั่งซื้อ โดยการกดปุ่ม แก้ไข

ปุ่ม ดาวน์โหลดใบส่งสินค้า จะปรากฎเมื่อใบสั่งซื้ออยู่ในสถานะ Complete (สมบูรณ์) จะไว้ใช้ดาวน์โหลดใบ Invoice เป็น PDF ไฟล์

แทป ทั่วไป

เมื่อกดปุ่ม แก้ไข จะเข้ามายังแทป ทั่วไป โดยจะมีรายละเอียดสินค้าที่ผู้ซื้อสั่ง รวมไปถึงข้อมูลวิธีการชำระเงิน และวิธีการจัดส่ง

โดยเจ้าของร้านจะเข้ามาทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สถานะใบสั่งซื้อ ของผู้ซื้อ เพื่อไว้ให้เจ้าของร้าน และผู้ซื้อสามารถตรวจสอบการทำงานของร้านค้าได้
 • Send Notification Email - ถ้าติกช่องนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Status จะส่งอีเมลแจ้งไปยังผู้ซื้ออัตโนมัติ
 • Shipping Tracking Number - สำหรับใส่เลขที่ข้อมูลจัดส่งสินค้า
 • Shipping Tracking URL - สำหรับใส่ลิงค์สำหรับตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งสินค้า
 • Send Shipping Notification Email - ถ้าติกช่องนี้ จะมีการส่งอีเมลไปแจ้งผู้ซื้อเมื่อสถานะเป็น Shipping (จัดส่งแล้ว)
 • Comment - ช่องสำหรับใส่คอมเมน

แทป ข้อมูลลูกค้า

จะเป็นข้อมูลของลูกค้าโดยมีเนื้อหาดังนี้
 • ลูกค้า - Username ของผู้ซื้อ
 • กลุ่มลูกค้า - กลุ่มประเภทของผู้ซื้อ
 • ชื่อ - ชื่อผู้ซื้อ
 • นามสกุล - นามสกุลผู้ซื้อ
 • อีเมล - อีเมล
 • โทรศัพท์ - เบอร์โทรศัพท์
 • แฟกซ์ - เบอร์แฟกซ์

แทป ข้อมูลการชำระเงิน / ข้อมูลการขนส่ง

จะเป็นข้อมูลที่อยู่สำหรับออกบิล และที่อยู่สำหรับส่งสินค้า โดยสองแทปนี้ข้อมูลอาจจะเหมือนกันหรือต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ