5. การกำหนดข้อมูลตัวเลือกของสินค้า (Options)

Options

สินค้าบางชนิด มีตัวเลือก เช่น ขนาดของเสื้อผ้า(Size) สีของเสื้อผ้า(Color) เป็นต้น เราสามารถกำหนด ขนาด สี รวมไปถึงราคาที่แตกต่างกันได้ด้วย

ก่อนจะกำหนดข้อมูลตัวเลือกของสินค้าหรือ Options โดยเข้าไปที่ แค็ตตาล็อก > ตัวเลือก

กดปุ่ม New เพื่อสร้าง ตัวเลือก เพิ่มเช่น สี, ขนาด

Options

เมื่อเข้ามายังสีหรือขนาด ในแทป Option Details จะมีไว้สำหรับใส่ชื่อของ Option (ไว้สำหรับสร้างใหม่)

ในส่วนของแทป Option Values จะเป็นการใส่ตัวเลือกของ Option ชนิดนั้น เช่น ถ้าอยู่ในหมวดสี ก็จะให้ใส่สีต่างๆ เช่น สีแดง, เขียว, ฟ้า, ส้ม หรือขนาดก็จะใส่เป็น S, M, L, XL
ในการใส่ข้อมูลของ Options ในส่วนของสินค้า ที่แทป Options จะให้กดที่ปุ่ม Add เพื่อเพิ่มข้อมูล แล้วเลือกประเภทของ Options เช่น สีส้ม, แดง, ฟ้า, เขียว หรือขนาด S, M, L, XL
  • ตัวเลือก - เลือกค่าที่ต้องการ
  • SKU - รหัสสินค้า
  • ปริมาณ - จำนวน
  • ราคา - ราคา ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงใส่ 0 ถ้าราคาเพิ่มขึ้นให้ใส่+ส่วนต่าง ถ้าลด ให้ใส่-ส่วนต่าง