8. การกำหนดแบรนด์ผู้ผลิต (Manufacturers)

Manufacturers

ในที่นี้หมายถึง บริษัทผู้ผลิต หรือ แบรนด์สินค้า

ก่อนจะกำหนดข้อมูลแบรนด์ผู้ผลิตของสินค้าหรือ Manufacturer โดยเข้าไปที่ แค็ตตาล็อก > ผู้ผลิต

กดปุ่ม New เพื่อสร้าง Manufacturers