1. การเข้าสู่ระบบ Eshop

Login เข้าสู่ระบบ

ในการเข้าสู่ระบบ จะให้เข้าผ่าน Firefox หรือ Google Chrome
โดยในช่อง url พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของคุณ แล้วตามด้วย /administrator

ตัวอย่าง: www.shopping.com/administrator

จะปรากฎหน้าให้กรอก Username และ Password สำหรับ Login

กรอก Username และ Password ที่ท่านได้รับมอบ แล้วกดปุ่ม Log in

Control Panel

เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ จะปรากฎหน้า Control Panel

การจะเริ่มต้นเข้าสู่ระบบ Eshop ให้ท่านไปยังที่เมนู Components > EShop กดปุ่ม
Image

Eshop Dashboard

หน้าจอแรกของระบบ EShop หรือหน้าจอสรุปผลการดำเนินการค้า
  • Shop Statistics = สภาพสถิติรวม
  • Recent Orders = ออเดอร์ล่าสุด
  • Top Sales = สินค้าขายดี
  • Monthly Report = กราฟแสดงการขายประจำเดือน
  • Recent Reviews = ผู้ให้การรีวิวล่าสุด