13. การบริหารลูกค้า

การบริหารกลุ่มลูกค้า Customer Groups

ในการบริหารส่วนของลูกค้า ระบบสามารถตั้งกลุ่มลูกค้าออกเป็นหลายๆ ประเภทได้ เช่น กลุ่มลูกค้าVIP กลุ่มลูกค้าระดับกลาง กลุ่มผู้ซื้อที่เป็นร้านค้าส่ง กลุ่มผู้ซื้อที่เป็นร้านค้าปลีก เป็นต้น

โดยการตั้งกลุ่มลูกค้าจะช่วยให้สามารถกำหนดราคาสินค้าที่แตกต่างกันได้ ในแต่ละกลุ่มลูกค้า และผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

โดยจะให้เข้ามาในส่วนของ ขาย > กลุ่มลูกค้า
เมื่อเข้ามายังหน้า กลุ่มลูกค้า จะพบลิสต์รายชือกลุ่มลูกค้า ถ้ายังไม่เคยสร้างกลุ่ม จะมีแค่ Default โดยกดที่ปุ่ม New เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่
ในหน้าสร้างกลุ่มลูกค้า จะให้กรอกชื่อของกลุ่มลูกค้าที่ช่อง ชื่อ และเปิดใช้งานด้วยการตั้งค่า เผยแพร่ เป็น Yes แล้วกดปุ่ม Save & Close

การแก้ไขข้อมูลลูกค้า

เจ้าของร้านสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าได้ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ ประเภทกลุ่มลูกค้า โดยจะให้เข้ามาในส่วนของ ขาย > ลูกค้า
ในส่วนของหน้า ลูกค้า จะพบกับลิสต์รายชื่อลูกค้า ที่ใช้งานระบบ Eshop โดยสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนได้ โดยการคลิกที่ชื่อคนนั้น

แทป ทั่วไป

ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า โดยสามารถเปลี่ยนกลุ่มของลูกค้าได้ที่ส่วนของ กลุ่มลูกค้า แล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยน