14. การบริหารคูปอง และบัตรของขวัญ

ในส่วนของหน้าชำระสินค้า ในการเลือกวิธีชำระเงิน จะมีช่องสำหรับกรอกรหัสคูปอง และรหัสบัตรกำนัล เพื่อไว้ใช้เป็นส่วนลดพิเศษในการชำระเงินค่าสินค้าตัวนั้น โดยเจ้าของร้านจะเป็นผู้สร้างรหัสคูปองและบัตรของขวัญขึ้นมา แล้วส่งรหัสนั้น ให้ลูกค้า โดยการส่งรหัสจะส่งในรูปแบบของอีเมล แผ่นพับ โฆษณา หรือโปรโมชั่นต่างๆ

การบริหารคูปอง (Coupons)

ในการบริหารส่วนคูปอง ระบบสามารถสร้างคูปองออกมาได้หลายแบบ ทั้งแบบไม่จำกัดครั้ง แบบจำกัดจำนวน ตั้งระยะเวลาหมดอายุ ลดราคาเป็นหน่วยเงิน หรือลดเป็นเปอเซนต์ ลดราคาเฉพาะสินค้าบางตัว หรือบางหมวดหมู่ได้

โดยจะให้เข้ามาในส่วนของ ขาย > คูปอง
เมื่อกดเข้ามาในส่วนของ คูปอง จะมีลิสต์ของคูปอง (ถ้ายังไม่เคยสร้างคูปอง อาจจะไม่มีข้อมูลในลิสต์) โดยสามารถกดสร้างคูปองได้โดยการกดปุ่ม New

แทป ทั่วไป

ในส่วนนี้จะให้กรอกข้อมูลของคูปองดังนี้
 • ชื่อคูปอง - ตั้งชื่อคูปอง
 • รหัส - ตั้งรหัสคูปอง (ตั้งได้อิสระ โดยลูกค้านำรหัสตัวนี้ไปใช้)
 • ประเภท - เลือกการลดราคาโดยจะมีให้เลือกลดเป็นเปอเซนต์ (Percentage) หรือลดเป็นหน่วยเงิน (Fixed Amount)
 • ใส่ตัวเลข - ใส่ตัวเลขส่วนลด โดยอิงจากค่า Type
 • จำนวนเงินขั้นต่ำ - ใส่ราคาสินค้าขั้นต่ำ ที่จะใช้คูปองนี้ได้
 • เลือกสินค้า - เลือกสินค้าที่จะใช้กับคูปอง ถ้าไม่เลือกจะใช้กับสินค้าทุกตัว
 • เลือกหมวดหมู่สินค้า - เลือกหมวดหมู่สินค้าที่จะใช้กับคูปอง ถ้าไม่เลือกจะใช้กับทุกหมวดหมู่
 • เลือกกลุ่มลูกค้า - เลือกประเภทของลูกค้าที่จะใช้งานคูปองได้ ถ้าไม่เลือกจะได้กับลูกค้าทุกประเภท
 • วันที่เริ่ม - เลือกวันที่เริ่มใช้งานคูปอง
 • วันที่ปิด - เลือกวันที่หมดอายุคูปอง
 • คูปองลดค่าส่ง - ถ้าติก Yes ส่วนลดจะลดค่าขนส่งด้วย มีผลกับส่วนลดเป็นเปอเซนต์
 • ฟรีค่าส่ง - ถ้าติก Yes จะฟรีค่าขนส่ง
 • จำนวนครั้งที่ใช้ - จำนวนครั้งที่คูปองนี้จะใช้งานได้ ถ้าตั้งเป็น 0 จะใช้ได้ไม่จำกัด
 • ส่วนลดสูงสุด - จำนวนเงินสูงสุดที่คูปองจะลดได้ ถ้าตั้งเป็น 0 จะไม่กำหนด
 • จำนวนที่ใช้ได้ต่อคน - จำนวนครั้งที่ลูกค้าจะใช้คูปองนี้ได้ต่อ 1 คน ถ้าตั้งเป็น 0 จะไม่จำกัด
 • เผยแพร่ - เปิดปิดการใช้งานคูปองตัวนี้

ในแถบ ประวัติคูปอง จะเป็นประวัติการใช้งานคูปองตัวนี้
เมื่อกรอกข้อมูลคูปองเรียบร้อย ให้กด Save & Close

การบริหารบัตรของขวัญ (Vouchers)

ในการบริหารส่วนบัตรของขวัญ จะแตกต่างจากคูปอง โดยจะกำหนดส่วนลดได้แค่เป็นหน่วยเงิน และใช้งานได้แค่ครั้งเดียวต่อ 1 รหัส

โดยจะให้เข้ามาในส่วนของ ขาย > บัตรของขวัญ
เมื่อกดเข้ามาในส่วนของหน้าบัตรของขวัญ จะมีลิสต์ของบัตรของขวัญ (ถ้ายังไม่เคยสร้างบัตรของขวัญ อาจจะไม่มีข้อมูลในลิสต์) โดยสามารถกดสร้างบัตรของขวัญได้โดยการกดปุ่ม New

แทป ทั่วไป

ในส่วนนี้จะให้กรอกข้อมูลของบัตรของขวัญดังนี้
 • รหัส - ตั้งรหัสบัตรของขวัญ (ตั้งได้อิสระ โดยลูกค้านำรหัสตัวนี้ไปใช้)
 • จำนวน - ใส่จำนวนเงินส่วนลด
 • วันที่เริ่ม - เลือกวันที่เริ่มใช้งานบัตรของขวัญ
 • วันที่ปิด - เลือกวันที่หมดอายุ
 • เผยแพร่ - เปิดปิดการใช้งานบัตรของขวัญตัวนี้

ในแถบ ประวัติบัตรของขวัญ จะเป็นประวัติการใช้งานบัตรของขวัญตัวนี้
เมื่อกรอกข้อมูลบัตรของขวัญเรียบร้อย ให้กด Save & Close