9. การใส่ข้อมูลร้านค้า

การใส่ข้อมูลร้านค้า

ในส่วนของการใส่ข้อมูลร้านค้า เช่น ที่อยู่ร้าน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล จะให้เข้ามาในส่วนของ ระบบ > องค์ประกอบ

แทป General (ข้อมูลทั่วไป)

ในส่วนของแทป General จะเป็นการใส่ข้อมูลทั่วไปของร้านค้า โดยจะมีช่องให้กรอกข้อมูลดังนี้
 • Download ID - ในส่วนนี้จะเป็นของระบบไม่จำเป็นต้องกรอก
 • ชื่อร้านค้า - ชื่อร้านค้า
 • นามผู้จัดการ - ชื่อเจ้าของร้าน
 • ที่อยู่ - ที่อยู่ร้านค้า
 • Email - อีเมลสำหรับติดต่อของร้านค้า
 • โทร - เบอร์โทรศัพท์
 • Fax - เบอร์แฟกซ์
 • Display Introduction on - การแสดงผลหน้าร้าน โดยจะมี 2 โหมดคือ Front Page และ Categories Page
 • Debug Mode - แสดงข้อความเตือนที่หน้าร้านค้าเมื่อมี Code Error ถ้าเลือก No จะไม่แสดงผลที่หน้าร้านค้า

แทป Local

ในส่วนของแทป Local จะเป็นการใส่ข้อมูลประเทศ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ค่าเงินที่ใช้ และหน่วยวัดในร้านค้า โดยจะมีช่องให้กรอกข้อมูลดังนี้
 • ประเทศ - เลือกประเทศที่ตั้งร้าน
 • จังหวัด - เลือกจังหวัดที่ตั้งร้าน
 • Postcode - ใส่รหัสไปรษณีย์
 • Default Currency - เลือกค่าเงินของร้านค้า
 • Auto Update Currency - ตั้งค่าให้มีการอัพเดทข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน (เฉพาะเงินต่างประเทศ)
 • Currency Convert API Key - โค้ดสำหรับใช้อัพเดทข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน
 • Show EShop Update - แสดงสถานะอัพเดทในหน้าแดชบอร์ดหรือไม่
 • Length - เลือกหน่วยวัดความยาว (เซนติเมตร, นิ้ว, มิลลิเมตร)
 • Weight - เลือกหน่วยน้ำหนัก (กิโลกรัม, กรัม, ออน, ปอนด์)

เมื่อใส่ข้อมูลร้านค้าเสร็จ ให้กดปุ่ม Save