2. บริหารหมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่สินค้า (Categories)

หมวดหมู่สินค้า ไว้สำหรับแบ่งประเภทของสินค้า เช่น หมวดหมู่เสื้อผ้า, ร้องเท้า, กระเป๋า

โดยการเข้าไปยังหมวดหมู่สินค้าจะไปที่หัวข้อ แค็ตตาล็อก > หมวดหมู่
จะเข้าสู่การบริหารหมวดหมู่สินค้า
ระบบนี้จะช่วยให้ท่านกำหนดหมวดหลักและหมวดย่อยของสินค้าได้ไม่จำกัด (แต่ขอแนะนำว่าไม่ควรเกิน 2 ชั้น
เพื่อความไม่สับสนของการแสดงและเข้าใจง่ายต่อลูกค้าของท่าน) ตัวอย่างเช่น
 • เสื้อผ้า (หมวดหลัก)
  - เสื้อผ้าผู้หญิง(หมวดย่อย)
  - เสื้อผ้าผู้ชาย(หมวดย่อย)
  - เสื้อผ้าเด็ก(หมวดย่อย)
หรือท่านจะกำหนดให้มีแต่หมวดหลักอย่างเดียวก็ได้ครับ (Top Level)

ลองเข้าไปดูตัวอย่างการกรอกในหมวด “กล้องถ่ายรูป” กัน
Image

แทป ทั่วไป

 • ชื่อ = ชื่อหมวด ระบุได้ทั้งไทย อังกฤษ
 • นามแฝง = นามอ้างอิงต่อฐานข้อมูล ระบุได้เฉพาะอังกฤษ
 • ชื่อหน้า = จะเป็นหัวเรื่องที่ปรากฎบนแทปของโปรแกรม Browser ที่ใช้งาน
 • หัวเรื่องหน้าเว็บ = จะเป็นชื่อสินค้า ในกรณีที่ต้องการตั้งให้ต่างจาก Name
 • Alt Image = จะเป็นคำอธิบายแทนที่รูปภาพในกรณีที่รูปภาพไม่ปรากฎ
 • รายละเอียด = คำอธิบายหมวด ภาษาใดก็ได้
 • Meta keywords = คีย์เวิร์ดของหมวด
 • Meta description = รายละเอียดคีย์เวริด
Image

แทป ข้อมูล

คราวนี้มาดูกันที่แทป ข้อมูล
 • แม่หมวด = หมวดแม่, ถ้าเป็นหมวดหลักให้กำหนดเป็น Top
 • ภาพหมวด = กำหนดรูปภาพให้กับหมวด
 • Category Layout = กำหนดรูปแบบการเรียงตัวว่าเป็นแบบตั้ง หรือ ตาราง
 • กลุ่มลูกค้า = กลุ่มลูกค้าที่จะมองเห็นได้ (จะเกิดขึ้นได้เมื่อท่านมีกลุ่มลูกค้ามากกว่า 1 กลุ่ม
 • จำนวนสินค้าต่อหน้า = กำหนดจำนวนสินค้าต่อหน้า (มากกว่าจะกลายเป็นหน้าถัดไป)
 • จำนวนสินค้าต่อแถว = กำหนดจำนวนสินค้าต่อแถว
 • เผยแพร่ = กำหนดให้เผยแพร่หรือปิดไว้ไม่เผยแพร่
การกำหนดหมวดขึ้นใหม่ ในหน้า Catalog ให้กดปุ่ม New แล้วกำหนดค่าต่างๆไปตามข้างต้น เสร็จแล้วอย่าลืมกด Save นะครับ