7. การกำหนดข้อมูลจำเพาะของสินค้า (Attributes)

กลุ่มคุณสมบัติเพิ่มเติม (Attribute Groups)

Attributes คือ การกำหนด คุณลักษณะ ของสินค้าใน Category นั้นๆ เหมือน Specification และ เพื่อนำมาเปรียบเทียบ เมื่อลูกค้าใช้ฟังก์ชั่นเปรียบเทียบ (Compare)

ก่อนจะกำหนดข้อมูลจำเพาะหรือ Attributes ย่อยของแต่ละสินค้าได้ จะต้องกำหนด Attribute Groups ก่อน โดยเข้าไปที่ แค็ตตาล็อก > กลุ่มของคุณสมบัติเพิ่มเติม

กดปุ่ม New เพื่อเข้าไปสร้างกลุ่มของ Attributes เช่นกลุ่มเสื้อผ้า, กลุ่มรองเท้า, กลุ่มสเปคอุปกรณ์ไฟฟ้า

คุณสมบัติเพิ่มเติม (Attribute)

เมื่อสร้างกลุ่มของ Attribute Group แล้ว จะเป็นการสร้างลักษณะของสินค้าลงในแต่ละกลุ่ม เช่น
กลุ่มเสื้อผ้า ประกอบไปด้วย ชนิดของผ้า หรือ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบไปด้วย กำลังไฟ ขนาด วัตถุดิบ
โดยเข้าไปที่ แค็ตตาล็อก > คุณสมบัติเพิ่มเติม
ในการใส่ข้อมูลของ Attribute ในส่วนของสินค้า ที่แทป คุณสมบัติเพิ่มเติม จะให้กดที่ปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มข้อมูล แล้วเลือกประเภทของ Attribute พร้อมทั้งกรอกข้อมูล เช่น ขนาดหน้าจอ กรอกขนาด 48"