Guest checkout

นอกจากการชำระเงินในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว EShop ยังอนุญาตให้ลูกค้าชำระเงินในฐานะแขก ดังนั้นลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีหรือเข้าสู่ระบบพวกเขายังสามารถเช็คเอาต์ในฐานะแขกได้อย่างรวดเร็ว


พิมพ์   อีเมล