ง่ายและรวดเร็วในการชำระเงิน Checkout

Eshop ทำให้กระบวนการชำระเงิน ทีละขั้นตอนให้เสร็จในหน้าเดียว One Page Checkout ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว 


พิมพ์   อีเมล