การแบ่งปันทางสังคม Social Share

อนุญาตให้ลูกค้าแชร์ผลิตภัณฑ์ไปยังเครือข่ายสังคมยอดนิยม นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ลูกค้าเชิญเพื่อนของพวกเขาเพื่อดูและซื้อผลิตภัณฑ์


พิมพ์   อีเมล