การกำหนดราคากลุ่มลูกค้า

กำหนดราคาขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าที่ต่างกันได้


พิมพ์   อีเมล