รหัสบัตรกำนัล

รักษาลูกค้าโดยเสนอบัตรกำนัลที่สามารถแลกได้ การนำเสนอบัตรกำนัลสนับสนุนให้ลูกค้ากลับมาและซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม


พิมพ์   อีเมล