คุณสมบัติของสินค้า

EShop ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประเภทข้อมูลใด ๆ ของผลิตภัณฑ์และแสดงข้อมูลนั้นให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดกลุ่มข้อมูลเหล่านี้และเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง


พิมพ์   อีเมล