เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

ลูกค้าสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรายการเปรียบเทียบ(Compare)เพื่อดูข้อมูลของสินค้าก่อนตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อ


พิมพ์   อีเมล