รูปแบบที่หลากหลาย

EShop สนับสนุนวิธีการที่หลากหลายสำหรับผลิตภัณฑ์เบราว์เซอร์ในส่วนหน้า ดังนั้น คุณสามารถแสดงผลิตภัณฑ์ในรูปแบบตาราง / รายการ / ตารางหรือในบทความ Joomla หรือในโมดูลในตำแหน่ง / หน้าใด ๆ ที่คุณต้องการ


พิมพ์   อีเมล