ข้อความและอีเมล์

สามารถจัดการปรับแต่ง ข้อความและอีเมล์ เพื่อส่งไปยังลูกค้าได้อย่างง่ายดาย


พิมพ์   อีเมล