ส่งออกข้อมูล

EShop ช่วยให้คุณสามารถส่งออกข้อมูลสำหรับร้านค้าของคุณ (ผลิตภัณฑ์ / หมวดหมู่ / ผู้ผลิต / ลูกค้า / คำสั่งซื้อ / Google Feeds) ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้คุณสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว


พิมพ์   อีเมล